Emilhavsjo

FEDEX gapclose

Lång
NYSE:FDX   FedEx Corporation
Ta en trade för fedex gapclose ser intressantut, möjligen sätta sin SL under nästa stöd för En RR kvot på 2.
RSI visar viss divergens, MACD verkar inte riktigt vilja välja riktning.

Kan nog bli att man får hålla lit längre, många MA som lär skapa lite motstånd.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.