Emilhavsjo

FEDEX gapclose

Lång
NYSE:FDX   FedEx Corporation
Ta en trade för fedex gapclose ser intressantut, möjligen sätta sin SL under nästa stöd för En RR kvot på 2.
RSI visar viss divergens, MACD verkar inte riktigt vilja välja riktning.

Kan nog bli att man får hålla lit längre, många MA som lär skapa lite motstånd.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.