OMXSTO:FING_B   FINGERPRINT CARDS AB SER. B
Aktien ligger i en lång konsolodireingsnivå som kan inte sig ifrån, är fortfarande neutral till aktien i dessa nivåer, liknnande möster uppreppas igen och igen .

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.