OMXSTO:FING_B   FINGERPRINT CARDS AB SER. B
Aktien ligger i en lång konsolodireingsnivå som kan inte sig ifrån, är fortfarande neutral till aktien i dessa nivåer, liknnande möster uppreppas igen och igen.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.