OMXSTO:FING_B   FINGERPRINT CARDS AB SER. B
Fingerprint vs. OMXS30 : en känsla jag haft ett tag är att Fingerprint backar när omxs30 stiger och här är omxs30 inlagd som blå linje

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.