OMXSTO:FING_B   FINGERPRINT CARDS AB SER. B
Fingerprint vs. OMXS30 : en känsla jag haft ett tag är att Fingerprint backar när omxs30 stiger och här är omxs30 inlagd som blå linje

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.