roslund

Fingerprint

roslund Uppdaterad   
OMXSTO:FING_B   FINGERPRINT CARDS AB SER. B
Nivåer i Fingerprint, nästa nivå 13kr.
Kommentera: Fingerprint nådde sin målkurs på 13kr och har även testat 15kr efter nyhet med Feitian. Så länge priset håller 13kr så är vi happy.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.