inboxmover

Fingerprint, vändningsformation med Doji på låga nivåer

OMXSTO:FING_B   FINGERPRINT CARDS AB SER. B
Möjlig vändningsformation i fingerprint med Doji på låga nivåer i de flesta momentumindikatorer. Jag använder Money flow index som även är volymindikator. Möter trendlinje just nu. OBS Min Macd är inte standardinställning.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.