OMXSTO:FMM_B   FM MATTSSON MORA GROUP AB, SER. B
FM Mattsson och mina funderingar runt den. i det första skedet är det en kort position jag söker för att nere i markerat område söka en lång.
Röda linjerna ser jag som range område och högra fib. är lagd inom den. Och då söker jag omslagsnivåer utanför 0 och 100 ( 38,2-61,8 )

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.