OMXSTO:FMM_B   FM MATTSSON MORA GROUP AB, SER. B
FM Mattsson och mina funderingar runt den. i det första skedet är det en kort position jag söker för att nere i markerat område söka en lång.
Röda linjerna ser jag som range område och högra fib. är lagd inom den. Och då söker jag omslagsnivåer utanför 0 och 100 ( 38,2-61,8 )

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.