jan9011

Ferronordic

Kort
OMXSTO:FNM   FERRONORDIC AB
Ferronordic bildat en flagga. Ett ganska skapligt motstånd runt 163 gör att jag inte tror det kommer in många fler köpare här utan Gapet får nog täppas till och kanske lite lägre ändå för att hämta dom köpare som blev kvar på perrongen

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.