srEnzon

Fortnox botten?

Lång
NGM:FNOX   None
Botten av nedåtgående trend? Time will tell om 43kr agerar stöd
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.