jan9011

Funcom

Kort
OSL:FUNCOM   None
Funcom och lite lek med vågor och fib.. Så i det korta perspektivet kort för att få en TurtleSoup och sedan uppåt

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.