jan9011

Funcom

Kort
OSL:FUNCOM   None
Funcom och lite lek med vågor och fib.. Så i det korta perspektivet kort för att få en TurtleSoup och sedan uppåt

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.