Luspank

Fiverr International Ltd. Ordinary Shares, no par value (FVRR

Lång
NYSE:FVRR   Fiverr International Ltd
First position, possible stop if closed below red area.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.