OMXSTO:G5EN   G5 ENTERTAINMENT AB
Börjar vi se en botten här, upp till nästa motstånd ca 100%, fallhöjden borde vara begränsad i all fall, bra risk return, eller?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.