toxzlow

Cup & handel G5 Entertainment

Lång
OMXSTO:G5EN   G5 ENTERTAINMENT AB
G5EN
Riktigt fin Cup & handel i spel för G5, Target hamnar kring 930kr. Studs på RSI 40 som tidigare också har utspelat sig väldigt fint. Dessutom blankad till 2%
#G5 #Finnanstwitter

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.