OMXSTO:G5EN   G5 ENTERTAINMENT AB
G5, där jag tror det blir en rekyl upp för attsedan gå ner och göra en botten och uppåt?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.