NGM:GAMEC   GAME CHEST GROUP
Game chest har haft fallande trend ett bra tag, ser det som att den behöver en våg 4 samt en sista våg 5 som avslut för sin cykel.
Intressant och se om den vänder i våg 5 för att starta ny uppåtgående cykel.
Även MACD och RSI har positiva Diveregenser. Inget köprek endast TA. Ta hand om er och var rädd om era pengar.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.