jan9011

Gapwaves

Lång
OMXSTO:GAPW_B   GAPWAVES AB B
Gapwaves börjat röra sig uppåt igen , Men avståndet på indikatorerna börjar bli lite väl stort, så förväntar mig en rekyl.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.