Linus3230

Gapwaves - Möjlig uppsida på 20%

Lång
OMXSTO:GAPW_B   GAPWAVES AB B
Vi har fått reaktion ifrån en väldigt stark 1W demandzon, bryter vi första röda motståndslinjen så ser jag sedan inte mycket som skulle stoppa aktien från att nå nästa. En uppsida på 20% helt enkelt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.