Linus3230

Gapwaves - Möjlig uppsida på 20%

Lång
OMXSTO:GAPW_B   GAPWAVES AB B
Vi har fått reaktion ifrån en väldigt stark 1W demandzon, bryter vi första röda motståndslinjen så ser jag sedan inte mycket som skulle stoppa aktien från att nå nästa. En uppsida på 20% helt enkelt.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.