Luspank

Garo

Lång
OMXSTO:GARO   GARO AB
Nu får vi se om Garo hittar sin botten här någonstans ytterligare en gång!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.