OANDA:GBPNZD   Brittiska pund/Nyzeeländska dollar
If PA in this demand zone shows weekness = sell opportunity is interesting.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.