Antte

Demandzon från 1 h trade på 15 min

FX:GBPUSD   Brittiska pund/Amerikanska dollar
Tar två trade i samma zon. Ett trade från 1 h och ett trade från 15 min.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.