Antte

En supplyzon på 1h gav två entry idag

FX:GBPUSD   Brittiskt pund / U.S. dollar
En supplyzon på 1 h GBPUSD gav 2 entry idag sista dagen på veckan. I morse först en svepning och vinsttrade i LPOB och ett trade som togs i morse mot supplyzonen gav efter en eveningstar en vinst på 2:a test 1:2 1:3.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.