FX:GBPUSD   Brittiska pund/Amerikanska dollar
BUY
SL: 1.2477
TP1: 1.2562
TP2: 1.2592
TP3: 1.2652
Handel aktiv
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.