Antte

GPDUSD i tydlig nedåtgående trend... trendbrott på gång!

FX:GBPUSD   Brittiska pund/Amerikanska dollar
GPDUSD har varit en tydlig nedåtgående trend sedan våren 2021. I början av december startade antydan till en konsolidering men fortfarande ligger valutapar GPDUSD på Sälj i min prognos. Jag letar efter tydliga dubbelbottnar och är redo att köpa när tydligare köpsignal följs av en ännu tydligare konsolidering. Jag önskar en rusning från nuvarande nivå på 4 h i riktningen norrut och därefter en köpsignal på 1 h.
Jag räknar med att pundet kommer att stärkas mot dollar under 2022 med tanke på den haussade upplåningskarusellen som pågår i USA. Därför kommer jag ta alla köpsignaler på GPD på högsta allvar gentemot dollar.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.