Henrik-SMCTrading

GBPUSD, 1h, Butterfly live

Lång
FX:GBPUSD   Brittiska pund/Amerikanska dollar
Precis nu på morgonen så blev ett Butterfly mönster komplett på GBPUSD.
Den viktiga nivån 1.27 extension av XA testades som den lägre nivån och vi ser en påbörjad reaktion uppåt både i pris och
då även RSI. Den restrektive kan vänta in stängning av pågående stapel innan entry.

SL placeras lite under X men inte längre ner än 1,36016 där mönstrets anses vara ogiltigt (stängning under).

Bra R:R med standard målpriser på 0.386 och 0.618 retracement av XA.
Kommentera:
Självklart...så ska SL vara på (max) 1,34016 och under D punkten. =)
Order avbruten:
Då stängning skett under (max) SL nivå är mönstret ej längre giltigt och inget trade tas.

Henrik Siverhall
SMC Trading

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
smctrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.