Antte

Köp efter en svag engulfing kl 9

FX:GBPUSD   Brittiskt pund / U.S. dollar
Lagt köporder i spikbottenzon på en svag engulfing klockan 9 i morse.

Zonen ritad på 4 h och köpsignal på 1 h.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.