Ser gärna att dax går ner och använder molnet som en stödnivå inför vidare uppgång,
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.