jan9011

DAX

Lång
jan9011 Uppdaterad   
FX:GER30   DAX index
DAX skapat underlag för ett AB-CD mönster
Kommentera: Även en HS-formation finns det underlag för om det inte fortsätter nedåt

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.