jan9011

Dax 15min

Lång
FX:GER30   DAX index
Dax 15min ev. HS-formation mot dagstrend

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.