Luspank

Getinge

Lång
Luspank Uppdaterad   
OMXSTO:GETI_B   GETINGE AB SER. B
Har fått en del stryk både välförtjänat och inte, nu ser den ut att ha landat och försöker komma upp igen, jämna tal är alltid svåra att komma igenom (100), jag tror att det inte kommer att ta så lång tid nu jag bevakar ner mot 92 för ett nytt försök att passera 100 mot nya höjder. SL en bit under röd linje.
Handel aktiv:
Köpte några på 97,64
Trade stängt manuellt:
Sålde idag på 109 gav 11,6% på en månad.

På grund av.

Getinge genomför en global fältåtgärd hos kunder på 5223 st Maquet Cardiosave aortaballongpumpar (IABP) från Datascope Corporation. Kostnaderna bedöms vara icke materiella.
Åtgärden sker med anledning av potentiella avbrott och oförmåga att starta behandling av patient före och/eller under användning av Cardiosave IABP för användare på höjder över 975 meter. Kostnaderna för åtgärden är inte materiella.

Kommunikation till kunder pågår i enlighet med regulatoriska processer och krav, innehållande även rekommendation av handhavande fram till dess att fältåtgärden har genomförts.

Det är viktigt att påpeka att det till dags datum inte har inträffat några biverkningar eller dödsfall relaterat till detta problem.

Läs mer om den frivilliga fältåtgärden här (engelsk text).

Kontakt:

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)10 335 0043
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.