OMXSTO:GETI_B   GETINGE AB SER. B
8,13,21 och 55 Glidande medelvärde ser bra ut på dags, vecko och månads basis.
När 8 (blå) ligger över 13 (grön) som ligger över 21 (gul) som i sin tur ligger över 55 (röd) brukar det betyda ett Bullish setup.
Kommentera: När 8 (blå) ligger över 13 (grön) som ligger över 21 (gul) som i sin tur ligger över 55 (röd) brukar det betyda ett Bullish setup.

Kommentarer