OMXSTO:GETI_B   GETINGE AB SER. B
8,13,21 och 55 Glidande medelvärde ser bra ut på dags, vecko och månads basis.
När 8 (blå) ligger över 13 (grön) som ligger över 21 (gul) som i sin tur ligger över 55 (röd) brukar det betyda ett Bullish setup.
Kommentera: När 8 (blå) ligger över 13 (grön) som ligger över 21 (gul) som i sin tur ligger över 55 (röd) brukar det betyda ett Bullish setup.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.