OsiOsman

GIGSEK

Lång
OsiOsman Uppdaterad   
OMXSTO:GIGSEK   GAMING INNOVATION GROUP INC.
Bjuder på en väldigt stark potentiell aktie som kan bli nästa EVO. har testat sin topp och ackumulerar sin topp just nu och en väldigt fin uppgångs flat.
Teknisk ser jag 53kr inom 1-3 år och på långsiktigt 150 nivåer. Absolut beroende på marknaden...
Kommentera:
opps 190 kr menar jag :))
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.