Tobbe999

Guld Short möjlighet?

Kort
TVC:GOLD   CFDs på guld (US $ / OZ)
Som ni ser så har guldet rusat på bra uppåt. Rsi befinner sig på över köpta nivåer samt candles som spikat rätt upp brukar sällan hålla. Jag tror att vi ser en rekyl nedåt ifrån gröna motstånds zonen. Skulle vi bryta oss ovanför har vi inte mycket motstånd kvar och nya ATH kan komma. Bevaka och var försiktiga. Ser dom två blåa stöd boxarna som 2 hållplatser att skala ur vinst.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.