Linus3230

Barrick gold - 35% Uppsida

Lång
BATS:GOLD   Barrick Gold Corporation
Barrick gold!
Om du , som mig tror på en större uppsida i guldet under kommande år så har jag ett bolag du bör titta på.

Det absolut ledande bolaget inom guldbranschen. Så länge vi håller oss ovanför BQ tror jag på en större uppsida om 33%.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.