Linus3230

Guld mot 1900

Lång
Linus3230 Uppdaterad   
TVC:GOLD   CFDs på guld (US $ / OZ)
Guld har fått sig en större rekyl, vi kommer att så småningom se uppgång till 1900
Handel aktiv:
Nu testar vi av demanden, hålls inte 4H så ska vi besöka 1850
Kommentera:
Snygg vändning på 1850 som jag tidigare skrivit, mot 1900.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.