TVC:GOLD   CFDs på guld (US $ / OZ)
Gold has acted pretty much perfectly as far as the move to multi year high in an AB=CD . It failed to break out from the flag and that should open up for a test of at least the bottom of the flag. If that fails - look out for 1360-1380:ish.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.