Tobbe999

Uppsida för guld längre fram?

TVC:GOLD   CFDs på guld (US $ / OZ)
Ser gärna att guldet rör sig mot min blåa stödbox för att sedan få ett upp sving till min gröna motståndsbox, gamla stöden får bli första target då dom blir till motstånd. Bevaka även om vi får death cross vilken brukar kunna leda till mer nergång. Låter bilden tala för sig.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.