TVC:GOLD   CFDs på guld (US $ / OZ)
Gold: Få se om 1286 utmanas idag och ev. tas ut för fortsatt resa uppåt?
Kommentera: Avvakta stängning ovanför blå linje och bekräftelse ovanför 1286
Kommentera: De blå strecken är Gannvärden som stöd/motstånd

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.