jan9011

Gold

Lång
jan9011 Uppdaterad   
TVC:GOLD   CFDs på guld (US $ / OZ)
Gold: Få se om 1286 utmanas idag och ev. tas ut för fortsatt resa uppåt?
Kommentera:
Avvakta stängning ovanför blå linje och bekräftelse ovanför 1286
Kommentera:
De blå strecken är Gannvärden som stöd/motstånd

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.