TVC:GOLD   CFDs på guld (US $ / OZ)
Gold och ev. HS-formation, men det går tungt för guldet trots tunga börser!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.