SUPERINVESTIL18

Guld - är korrektionen över?

Lång
TVC:GOLD   CFDs på guld (US $ / OZ)
Vi skulle potentiellt se en uppsida i guld om ca 7% beroende på hur vi agerar idag.

0, 5-0 ,618 i fibben överensstämmer med ev. entry.

För att analysen ska kvarstå måste vi hålla oss över 1888 USD. Vore samtidigt fint om vi idag kunde få en doji candle - något som med dessa små rörelser inte känns helt omöjligt.

Jag har tidigare gjort en analys på silver som självklart kommer påverkas av guld. Hoppas guld får en vändning, för då lär även silver se uppsidan jag beskriver i den analysen.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.