blackcat1402

魔改神奇九转之左右侧中和一下会怎样?

NASDAQ:GOOG   Alphabet Inc (Google) Klass C
MACD是最主流的趋势指标。如果我将TDS和MACD进行融合会怎么样呢?我发现TradingView社区里还没有人发布类似的脚本。我就把这个有趣的实验发出来:融合了TDS的MACD指标!相信会有人喜欢!
这么做的主要思路是:神奇九转是左侧指标其目的是为了预测,缺点是准确性和误判反转;而MACD是右侧指标,它的目的是为了趋势跟随,缺点是信号延迟。我的初衷是如果将左右侧指标进行一个中和,是否会有一些惊喜的表现呢?
这个,我就不多说了,是见仁见智的事情,各位可以看图评估吧。

创业板50 ETF 2D行情来自TradingView


宁德时代2D行情来自TradingView

中国医药行情来自TradingView


BTCUSDT行情来自TradingView

黄金行情来自TradingView

美债10年收益率行情来自TradingView


这个PINE脚本免费开源发布在TradingView社区,供感兴趣的朋友研究学习:

Donate TRC20 USDT to below address, 5USDT per monthly sub, 50USDT per yearly sub: TNz84MjJTWUUUyQFpPNjaAU7J2SwhJJ7j9
Note: USDT_TRC20 deposits sent from decentralized exchanges are not yet supported.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.