OMXSTO:GRNG   GRÄNGES AB
Gränges: en stängning ovanför trenlinjen så kanske det orkar upp en bit till nästa linje.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.