Erikramberg

Vem gillar inte HORNBACH?

Lång
Erikramberg Uppdaterad   
XETR:HBH   HORNBACH HLDG AG & CO KGAA
Hornbach har en tendens att handlas i tydliga trendkanaler och befinner sig i skrivande stund i botten av en sådan. Snabb trade med en target på ca.15% och en stop loss på 4% under dagens kurs dvs. en R/R kvot på 3.8.
Trade stängt: målet nått:
Detta gick ju bra! Kul om någon hängde på och tjänade lite kaffepengar

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.