OMXSTO:HMS   HMS NETWORKS AB
Sålde idag på 159,8, jag tar en paus en stund eftersom den gått så starkt, mina två inköp i lila, köper eventuellt tillbaka om vi bryter grön trendlinje.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.