OMXSTO:HM_B   HENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B
Jag tror att vi ser gapfill i närtid på HM. Bevaka vändning på 61.8 fibben. Låter som vanligt bilden tala. Bryter vi upp ur den gröna motståndsboxen så blir analysen ogiltig.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.