UnknownUnicorn3440612

H&M chans till rekyl på uppsidan

Lång
UnknownUnicorn3440612 Uppdaterad   
OMXSTO:HM_B   HENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B
HM levererar enl konsensus, 6% fsg ökning jämfört med fjolårets Q4. Här chansar jag på att gå lång med stopp strax under 152kr.
Kommentera:
Stoppen gick snabbt, nyheter om att konkurrent vinstvarnat kraftigt. Drar ner hela sektorn. Ute.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.