GodDamnSki

Bevakar köpläge i H&M (Risk/Reward 1:4,5)

Lång
OMXSTO:HM_B   HENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B
Inväntar för närvarande köpläge i H&M som ser ut att kunna befinna sig i en nedåtgående kilformation.
Daily MA50 ger motstånd för kursen att kunna söka sig uppåt vilket talar för en fortsatt tillfällig nedgång.
Weekly MA50 kommer att fortsätta söka sig uppåt och närma sig kilens nedsida där jag tror att kursen också kommer att få stöd för att bryta upp.
Bevakar köp vid ca: 176 SEK
Stop Loss: 168,40 SEK (Strax under den tidigare uppåtgående triangelns ovansida)
Target: 208,50 (Kilens topp)
Risk/Reward: 1:4,5
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.