OMXSTO:HM_B   HENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B
Vi har fått en dubbelbotten i HM vilket brukar leda till uppgång. Det är precis detta vi ser nu, jag förväntar mig att vi ska göra liknande rörelser som föregående botten (vit pil visar vägen). Vi har cirka 8% upp till första motståndet (röd linje). Andra röda linjen är för GAP fyllnad och ett lågt RSI. Kan bli en svajig väg uppåt, men efter kraftig överreaktion på rapport så tror jag vi ska gå upp.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.