OMXSTO:HM_B   HENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B
H&M tappat farten men är vid stöd. Tror på en rekyl upp men senare en nedgång? Avvaktar indikation på nedrekyl.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.