OMXSTO:HM_B   HENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B
Jag ser en möjlighet till att longa HM. För att ha så bra R/R som möjligt så vill jag se ytterliggare nedgång på kursen till området 118-121 SEK. Håller vi detta stödet så ser jag en uppsida på minst 10% till 133 SEK

Kan vara en fin möjlighet för den våghalsade att sitta med en mindre häv och rida upp vågen!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.