OMXSTO:HM_B   HENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B
Vid en möjlig breakout vid 131, Kan HM testa 140 nivån igen ? positiv OBV & MACD crossover, moln området ser också tunt .
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.