markofswe

Potentiell 16 % vinst från här...

markofswe Uppdaterad   
OMXSTO:HNSA   HANSA BIOPHARMA AB
Om man kollar senaste 3 årens trading mönster för Hansa Biopherma så har du ett stark support på runt 208 kronor och ett stark resistance på ca 277 kr som den har svårt att bryta. Inte jättemycket som händer med denna aktie rent pris mässigt men här är en ide med en ca 1-2 månaders tids perspektiv.

Just nu håller priset 20 Day Moving Average som support som ligger på 230 kronor och ser ut att bryta ut genom en trendlinje från den 5:e novembers topp. 230 till 233 SEK kan vara ett bra entry. RSI är på 45.

Min första take profit är på kurs 252 SEK - ca 8% vinst

Andra target är 260 SEK - ca 12 % vinst

Tredje target är 270 för en ca 16 % vinst.

Om du vill ha säkrare entry så kan du ha koll på om priset vänder ner till 208-215 SEK för support och köpa där om den supporten håller.

Kommentera:
20 Dagar Moving Average är den blåa tjocka linjen och 50 day MA är den ljusblåa.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.